İngilizce Terim: Propagating Factors

Türkçe Terim: Arttırıcı Faktörler

Kısaltma:

Başlatıcı olaydan sonra olayların ilerleyişini yönlendiren, devam ettirmeye, iletmeye, yaymaya ve genişletmeye katkıda bulunan insan, proses ve çevresel etki.


Bu içerik Arttırıcı Faktörler (Propagating Factors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.