İngilizce Terim: Background Concentration

Türkçe Terim: Arka Plan Konsantrasyonu

Kısaltma:

Değerlendirilen hacim içerisinde kalan boşalan bulut ya da jet haricindeki alevlenir maddenin ortalama konsantrasyonu


Bu içerik Arka Plan Konsantrasyonu (Background Concentration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.