İngilizce Terim: Failure

Türkçe Terim: Arıza

Kısaltma:-

Bir ekipmanın işlevini yerine getirebilmesinin sona ermesidir.
Tam Arıza
Ekipmanın işlevini tamamen kaybettirmiş arıza.
Genişletilmiş Arıza
Arızaya sebep olan bazı parçaların değiştirilmesi veya onarılması gereken arıza.
Kesikli Arıza
Ekipmanın kısa süreli işlevini yerine getirememesine sebep olan arıza. Ekipman herhangi bir onarım yapılmaksızın çalışır konuma geri dönecektir.
Kısmi Arıza
Ekipmanın bazı işlevlerinin kaybolmasına neden olan arıza. Ekipman işlevselliğini tamamen kaybetmez.
Beklenmedik Arıza
Test veya muayene ile tahmin edilemeyen arıza.
[2]Bir parçanın istenen işlevi, istenen standartlarda yerine getirme kabiliyetini kaybetmesi.
[3]Fonksiyonel birimin gerekli bir fonksiyonunun, istenmeyen şekilde sona ermesi.


Bu içerik Arıza (Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.