İngilizce Terim: Architecture

Türkçe Terim: Mimari

Kısaltma: –

Bir sistemdeki donanım ve yazılım elemanlarının özel olarak yapılandırılması.


Bu içerik Mimari (Architecture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.