İngilizce Terim: Intermediate Event

Türkçe Terim: Ara Olay

Kısaltma:

Olayın etkisini arttıran veya azaltan, bir olay dizisi sırasında başlatılan


Bu içerik Ara Olay (Intermediate Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.