İngilizce Terim: Intermediate

Türkçe Terim: Ara Madde

Kısaltma:

Bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde


Bu içerik Ara Madde (Intermediate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.