İngilizce Terim: Antistatic Additive

Türkçe Terim: Antistatik Katkı

Kısaltma:

Bir sıvı ya da katının yüzeysel ya da hacimsel iletkenliğini arttırmak için kullanılan katkı


Bu içerik Antistatik Katkı (Antistatic Additive) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.