İngilizce Terim: Abnormal Situation

Türkçe Terim: Anormal Durum

Kısaltma:

Endüstriyel prosesteki, temel proses kontrol sisteminin başa çıkamayacağı durum. Risk değerlendirme prosedürlerindeki sapma ile eş anlamlıdır.


Bu içerik Anormal Durum (Abnormal Situation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.