İngilizce Terim: Anecdotal

Türkçe Terim: Anekdot

Kısaltma: –

Diğer deliller tarafından desteklenmeyen sözlü kanıtlar.


Bu içerik Anekdot (Anecdotal) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.