İngilizce Terim: Amelioration

Türkçe Terim: Kaza Sonrası İyileşme

Kısaltma: –

Kazadan hemen sonra koşulların iyileştirilmesi; insanları yaralayan ve mülkleri tehlikeye sokan durumların düzeltilmesi.


Bu içerik Kaza Sonrası İyileşme (Amelioration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.