İngilizce Terim: Contractor Management

Türkçe Terim: Alt Yüklenici Yönetimi

Kısaltma:-

Sözleşmeli hizmetlerin, güvenli tesis operasyonlarını, şirketin proses güvenliğini ve kişisel güvenlik performans hedeflerini desteklediğinden emin olmak için kullanılan bir kontrol sistemi. Sözleşmeli hizmetlerin seçimi, edinimi, kullanımı ve izlenmesini içerir.


Bu içerik Alt Yüklenici Yönetimi (Contractor Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.