İngilizce Terim: Residence Time

Türkçe Terim: Alıkonma Süresi

Kısaltma:

Yükün oluştuğu zamandan ürünün teslim edildiği zamana kadarlık kısımda ürünün topraklanmış iletken bir taşıma sistemi içerisinde bulunduğu süre


Bu içerik Alıkonma Süresi (Residence Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.