İngilizce Terim: Detection – Type Design Controls

Türkçe Terim: Algılayıcı Tip Tasarım Kontrolleri

Kısaltma:

Bir ürünün üretime başlanmadan önce hata modunun veya hata nedeninin ürün tasarımında nasıl saptanacağını açıklayan, planlanan ya da uygulanan eylemler. Algılama sıralamasında veri olarak kullanılır. Algılama kontrolleri, problemin son kullanıcıya ulaşmadan önce algılanmasını arttırmak için tasarlanmıştır.


Bu içerik Algılayıcı Tip Tasarım Kontrolleri (Detection – Type Design Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.