İngilizce Terim: Detection – Type Process Controls

Türkçe Terim: Algılayıcı Tip Proses Kontrolleri

Kısaltma:

Üretim veya montaj proseslerinde hatanın ya da etkisinin nasıl tespit edildiğini açıklar. Malzemenin imalat veya montaj fabrikasından sevk edilmeden önce problemin tespit edilebileceğini ve algılama sıralamasında veri olarak kullanılarak tespit edilme olasılığının arttırılması amaçlanmıştır.


Bu içerik Algılayıcı Tip Proses Kontrolleri (Detection – Type Process Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.