İngilizce Terim: Flammable Mist

Türkçe Terim: Alevlenir Sis

Kısaltma:

Havaya saçılıp asılı kalarak patlayıcı ortam oluşturan sıvı damlacıkları


Bu içerik Alevlenir Sis (Flammable Mist) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.