İngilizce Terim: Flameproof Enclosure “D”

Türkçe Terim: Aleve Karşı Korumalı Mahfaza “D”

Kısaltma:

Tutuşmaya sebep olabilecek parçalara sağlanan bir mahfaza yardımıyla, mahfaza içerisinde meydana gelen patlama sırasında oluşan basınca dayanarak, patlamanın mahfaza dışarısındaki patlayıcı gaz ortamına ulaşmasını önleyen ex-proof koruma tipi


Bu içerik Aleve Karşı Korumalı Mahfaza “D” (Flameproof Enclosure “D”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.