İngilizce Terim: Congestion

Türkçe Terim: Alev Yolu Engelleme

Kısaltma:

Alev yolundaki türbülans oluşturan engeller.


Bu içerik Alev Yolu Engelleme (Congestion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.