İngilizce Terim: Fireball

Türkçe Terim: Alev Topu

Kısaltma:

Enerjinin genellikle ışımadan kaynaklı sıcaklık ile yayıldığı, yakıt-hava bulutunun atmosferik olarak yakılması. Yakıtın iç çekirdeği neredeyse saf yakıttan oluşsa da ateşlemenin ilk olarak gerçekleştiği dış tabaka, yanıcı bir yakıt-hava karışımıdır. Sıcak gazların kaldırma kuvveti (buoyancy) artmaya başladığında, yanan bulut yükselir ve gittikçe küreselleşen bir forma geçer.


Bu içerik Alev Topu (Fireball) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.