İngilizce Terim: Acute Hazard

Türkçe Terim: Akut Tehlike

Kısaltma:

Bir olayın etkilerine ani veya kısa süreli maruz kalınması sonucunda yaralanma veya zarar görme potansiyeli.


Bu içerik Akut Tehlike (Acute Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.