İngilizce Terim: Fault

Türkçe Terim: Aksaklık

Kısaltma:-

[1]Ekipmanın işlevini yerine getirememe durumu. Koruyucu bakım, planlı bakımlar ve dış kaynakların yetersizliği bu hatanın dışında tutulmalıdır.
[2]Bakınız: Kusur


Bu içerik Aksaklık (Fault) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.