İngilizce Terim: Current (I)

Türkçe Terim: Akım

Kısaltma:

Belirli bir noktadan ya da belirli bir yüzey üzerinden geçen elektrik yükünün taşınım hızının ölçüsü. “I” sembolü genel olarak sabit akımlar için ve “i” sembolü ise zamana göre değişim gösteren akımlar için kullanılır.


Bu içerik Akım (Current (I)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.