İngilizce Terim: Aggregate Risk

Türkçe Terim: Toplam Risk

Kısaltma: –

Tesis binalarında popülasyon oluşturan tesis çalışanları için geçerli olan toplumsal risk bütünüdür.


Bu içerik Toplam Risk (Aggregate Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.