İngilizce Terim: Adiabatic Lapse Rate

Türkçe Terim: Adyabatik Sapma Hızı

Kısaltma:ALR

Adyabatik sapma hızı, bir hava parselinin sıcaklığının, yükselme değişikliği ile bağlantılı sıkıştırma veya genişlemeye cevaben değiştiği, işlemin adyabatik olduğu varsayımı altında, yani verilen hava parseli ile bunun arasında bir ısı değişiminin oluşmadığı hızdır.


Bu içerik Adyabatik Sapma Hızı (Adiabatic Lapse Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.