İngilizce Terim: Administrative Control

Türkçe Terim: İdari Kontrol

Kısaltma: –

İnsan ve / veya ekipman performansını belirlenen sınırlar içerisinde tutabilen prosedürler bütünüdür. Kontrol kelimesi idari tedbirler ve kurallar bütünü anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bknz. Mühendislik kontrolleri, yönetim kontrolleri.


Bu içerik İdari Kontrol (Administrative Control) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.