İngilizce Terim: Active Errors

Türkçe Terim: Aktif Hata

Kısaltma: –

Aktif hata, sistem için anında olumsuz bir sonuç doğuran, korunması amaçlanan ya da istenmeyen eylemdir. Bu durum özellikle insan hataları için geçerlidir.


Bu içerik Aktif Hata (Active Errors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.