İngilizce Terim: Action Taken

Türkçe Terim: Alınan Önlemler

Kısaltma: –

Riski kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için uygulanan spesifik eylemler.


Bu içerik Alınan Önlemler (Action Taken) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.