İngilizce Terim: Emergency Relief Device

Türkçe Terim: Acil Durum Tahliye Vanası

Kısaltma:-

Basıncının istenen seviyenin üstüne çıkması durumunda ya da acil durum veya anormal koşullar altında basınç artışını açılarak önlemek üzere tasarlanmış ekipman. Acil durum tahliye vanası, vakum oluşmasını önlemek için de tasarlanmış olabilir.


Bu içerik Acil Durum Tahliye Vanası (Emergency Relief Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.