İngilizce Terim: Emergency Shutdown Device

Türkçe Terim: Acil Durum Kapatma Vanası

Kısaltma:-

Acil durum kapatma sisteminden gelen komut ile sistemi güvenli şekilde kapatmak için tasarlanmış ekipman.


Bu içerik Acil Durum Kapatma Vanası (Emergency Shutdown Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.