İngilizce Terim: Emergency Shutdown System

Türkçe Terim: Acil Durum Kapatma Sistemi

Kısaltma:-

Temel proses kontrol sisteminden bağımsız, öngörülen güvenli proses değişkenleri değer aşımına uğradığında sistemi kapatan güvenlik kontrol sistemi.


Bu içerik Acil Durum Kapatma Sistemi (Emergency Shutdown System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.