İngilizce Terim: Emergency Team

Türkçe Terim: Acil Durum Ekibi

Kısaltma:

Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekip


Bu içerik Acil Durum Ekibi (Emergency Team) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.