İngilizce Terim: Emergency Shutdown System

Türkçe Terim: Acil Durdurma Sistemi

Kısaltma:ESD

Önceden belirlenmiş şartların ihlal edildiği durumlarda temel kontrol sistemlerinin aksiyonlarını geçersiz kılan güvenlik kontrol sistemi


Bu içerik Acil Durdurma Sistemi (Emergency Shutdown System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.