İngilizce Terim: Immediate Change

Türkçe Terim: Acil Değişim

Kısaltma:-

Acil durumlar esnasında değişim yönetiminin hızlandırılarak yetkili bir kişi ve kişiler tarafından genellikle sözlü onay verilerek yapılan değişiklik.


Bu içerik Acil Değişim (Immediate Change) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.