İngilizce Terim: Accumulation

Türkçe Terim: Birikim

Kısaltma: –

Tanktan basınç tahliye vanasına doğru gerçekleşen deşarj sırasında tankın izin verilen maksimum çalışma basıncındaki artış. (bknz: MAWP, İzin Verilen Maksimum Çalışma Basıncı)


Bu içerik Birikim (Accumulation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.