İngilizce Terim: Accountability

Türkçe Terim: Hesap Verebilirlik

Kısaltma: –

[1] Beklentiler, hedefler ve ilgili eylemleri açıklayabilme veya cevaplayabilme yükümlülüğü. Proses Güvenliği Yönetimi (PSM) faaliyetlerinden sorumlu olanlar, yapı içerisinde nihai hesap verebilirliği olan başka bir kişiye karşı sorumludurlar. Aynı iş için birden fazla kişi sorumlu olabilir fakat hesap verebilirlik yalnızca bir kişidir. Bu unsur, etkin bir proses güvenliği yönetimi sağlamak için gereken güçlü unsurlardan biridir.

[2] Bir organizasyonun amaç ve hedefleriyle ilgili birinin eylemlerine cevap verme yükümlülüğü.


Bu içerik Hesap Verebilirlik (Accountability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.