İngilizce Terim: Accident

Türkçe Terim: Kaza

Kısaltma: –

Ciddi şekilde insan, mal kayıplarıyla ve/veya çevresel etkiyle sonuçlanan hadise.


Bu içerik Kaza (Accident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.