İngilizce Terim: Fire Class A

Türkçe Terim: A Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddelerin yangını


Bu içerik A Sınıfı Yangınlar (Fire Class A) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.