Verification

İngilizce Terim: Verification

Türkçe Terim: Doğrulama

Kısaltma: -

[1]Analiz ve/veya test yoluyla belirli veri girişleri için, çıktıların ilgili şartnameyle belirtilen hedefleri ve gereksinimleri her bakımdan karşıladığını gösteren faaliyet.
[2]Muayene edilerek teyit ve şartların yerine getirildiğine dair objektif kanıt sunulması.


Bu içerik Doğrulama (Verification) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Virtual Source

İngilizce Terim: Virtual Source

Türkçe Terim: Asıl Kaynak

Kısaltma:

Belirli bir uzaklıkta salınım yapan gaz için, gauss dağılım modelinde konsantrasyonun %100 kabul edildiği kaynak.


Bu içerik Asıl Kaynak (Virtual Source) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Watch Dog Timer

İngilizce Terim: Watch Dog Timer

Türkçe Terim: Gözlemci Köpek Zamanlayıcısı

Kısaltma: WD

Program kontrol monitörü, program yürütme işleminin öngörülen süreyi ne kadar aştığını gösterir.


Bu içerik Gözlemci Köpek Zamanlayıcısı (Watch Dog Timer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Water Reactive

İngilizce Terim: Water Reactive

Türkçe Terim: Su İle Reaksiyona Giren

Kısaltma:

Normal ortam koşullarında su ile temas edince tepkime verecek malzeme. Su ile şiddetli reaksiyona giren maddeler, NFPA reaktiflik derecesi 2 ya da daha üzeri olan ve reaksiyona yavaş şekilde giren fakat reaksiyon gerçekleştiğinde yüksek basınçlara neden olabilecek ısı ve / veya gaz açığa çıkartır.


Bu içerik Su İle Reaksiyona Giren (Water Reactive) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Weber Number

İngilizce Terim: Weber Number

Türkçe Terim: Weber Sayısı

Kısaltma:

Aerosol oluşumunu modellemek için kullanılır. Damlama anındaki atalet ve kılcal kuvvetlerinin göreceli mukavemetini temsil eden sayı.


Bu içerik Weber Sayısı (Weber Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Worst Possible Incident

İngilizce Terim: Worst Possible Incident

Türkçe Terim: Olası En Kötü Olay

Kısaltma:

Sadece olayın sonuçlarını ve nedenlerini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış en olası kök sebep ile en kötü sonuç çiftinin oluşturduğu olay


Bu içerik Olası En Kötü Olay (Worst Possible Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Wu And Schroy Model

İngilizce Terim: Wu And Schroy Model

Türkçe Terim: Wu Ve Schroy Modeli

Kısaltma:

Havuz yayılımını temsil etmek için kullanılan bir model.


Bu içerik Wu Ve Schroy Modeli (Wu And Schroy Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Venting

İngilizce Terim: Venting

Türkçe Terim: Havalandırma

Kısaltma: -

Bir tank içeriğinin acil durumlarda tank dışına tahliyesi


Bu içerik Havalandırma (Venting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Two Guide Word Analysis

İngilizce Terim: Two Guide Word Analysis

Türkçe Terim: İki Klavuz Kelime Analizi

Kısaltma:

HAZOP araştırmasına benzer, prosedürde bulunan adımlar atlanmışsa veya hatalı gerçekleştirilmiş ise mevcut güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin sorgulanarak değerlendirildiği, prosedüre dayalı tehlike değerlendirme tekniği.


Bu içerik İki Klavuz Kelime Analizi (Two Guide Word Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.


Uncertainty

İngilizce Terim: Uncertainty

Türkçe Terim: Belirsizlik

Kısaltma:

[1]Parametrenin, kesin değeri ile tahmin edilen değeri arasındaki eksikliğin niceliksel ölçüsüdür.
[2]Güveni veya toleransı değerlendiren şüphe ölçütü.


Bu içerik Belirsizlik (Uncertainty) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.