Violation

İngilizce Terim: Violation

Türkçe Terim: İhlal

Kısaltma: -

Bilinen operasyon kurallarını, kısıtlamalarını ve / veya prosedürlerini göz ardı eden bir işlem yapılırken oluşan hata


Bu içerik İhlal (Violation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


What-İf Analysis

İngilizce Terim: What-İf Analysis

Türkçe Terim: Eğer Olursa Analizi

Kısaltma: -

Proses süreçleriyle ilgili deneyimli bir grupla beyin fırtınası yapan, olası istenmeyen olaylar hakkında sorular soran bir tehlike belirleme ve risk analizi tekniği. Ayrıca bknz. HIRA


Bu içerik Eğer Olursa Analizi (What-İf Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Witness

İngilizce Terim: Witness

Türkçe Terim: Şahit

Kısaltma: -

Bir olay hakkında doğrudan veya dolaylı olarak bilgisi olan kişi.


Bu içerik Şahit (Witness) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Workforce İnvolvement

İngilizce Terim: Workforce İnvolvement

Türkçe Terim: İşgücü Katılımı

Kısaltma: -

Tüm iş gücünden bilgi almak, kuruluşun her düzeyinde yönetim ile çalışanlar arasında istişari bir ilişki kurulmasını sağlamak ve proses güvenlik kültürünün sürdürülmesine yardım etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar


Bu içerik İşgücü Katılımı (Workforce İnvolvement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Worksite İnspection

İngilizce Terim: Worksite İnspection

Türkçe Terim: Çalışma Alanı Kontrolü

Kısaltma: -

Bir tesisin işletilmesi ve bakımı ile ilgili devam eden faaliyetlerin, belirlenmiş bir standarda uygun olup olmadığını belirlemek için tasarlanmış bir çalışma standardı. Kontroller, faaliyetlerden sorumlu kişilere derhal geribildirim sağlar fakat tedbir ve prosedürlerin izlenmesine yardımcı olan yönetim sistemlerini incelememektedir.


Bu içerik Çalışma Alanı Kontrolü (Worksite İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Training

İngilizce Terim: Training

Türkçe Terim: Eğitim

Kısaltma: -

İş, görev gereksinimleri ve metodları ile ilgili konuları içeren ve bir uzmanın belirlenen bir gruba yönelik bilgi aktarımını amaçlayan toplantı türü


Bu içerik Eğitim (Training) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Transparency

İngilizce Terim: Transparency

Türkçe Terim: Şeffaflık

Kısaltma: -

Bir organizasyonun nasıl çalıştığına dair bilgi paylaşımı konusunda açık olması.


Bu içerik Şeffaflık (Transparency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Underlying Causes

İngilizce Terim: Underlying Causes

Türkçe Terim: Temel Nedenler

Kısaltma: -

bknz: kök neden.


Bu içerik Temel Nedenler (Underlying Causes) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Technical Basis

İngilizce Terim: Technical Basis

Türkçe Terim: Temel Teknik

Kısaltma: -

Bir işin; sebep, sonuç, teknik tasarım ve uygulama talimatlarının açıklaması.


Bu içerik Temel Teknik (Technical Basis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.


Technology Steward

İngilizce Terim: Technology Steward

Türkçe Terim: Teknoloji Görevlisi

Kısaltma: -

Proses güvenliği bilgisi (PSI) de dahil olmak üzere, bir prosesle ilgili tüm bilginin korunmasından sorumlu olarak atanan kişi.


Bu içerik Teknoloji Görevlisi (Technology Steward) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.