Reduced Explosion Pressure

İngilizce Terim: Reduced Explosion Pressure

Türkçe Terim: Azaltılmış Patlama Basıncı

Kısaltma:

Patlama tahliyesi ya da patlama baskılama sistemiyle korunan bir ekipman içerisindeki patlayıcı ortamın patlaması sonucu ortaya çıkan basınç


Bu içerik Azaltılmış Patlama Basıncı (Reduced Explosion Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Self-Ignition Of Dust İn Bulk

İngilizce Terim: Self-Ignition Of Dust İn Bulk

Türkçe Terim: Yığın İçerisindeki Tozun Kendiliğinden Tutuşması

Kısaltma:

Tozların oksidasyon ve/veya bozunma reaksiyonları sonucunda oluşan ısı üretim hızının, çevreye olan ısı kaybı hızından daha büyük olmasından kaynaklanan toz tutuşması


Bu içerik Yığın İçerisindeki Tozun Kendiliğinden Tutuşması (Self-Ignition Of Dust İn Bulk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Limiting Oxygen Concentration

İngilizce Terim: Limiting Oxygen Concentration

Türkçe Terim: Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu

Kısaltma: LOC

Bir alevlenir madde, hava ve inert gaz karışımının belirlenmiş test koşulları altında patlama meydana getirmeyeceği durumda karışımda bulunabilecek en yüksek oksijen konsantrasyonu


Bu içerik Sınırlayıcı Oksijen Konsantrasyonu (Limiting Oxygen Concentration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Inerting

İngilizce Terim: Inerting

Türkçe Terim: İnertleştirme

Kısaltma:

Ortama inert madde eklemesi yapılarak patlayıcı ortam oluşumunun engellenmesi


Bu içerik İnertleştirme (Inerting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Maximum Explosion Pressure

İngilizce Terim: Maximum Explosion Pressure

Türkçe Terim: Maksimum Patlama Basıncı

Kısaltma: Pmax

Kapalı bir tankta bulunan patlayıcı ortamın patlaması sırasında oluşacak en yüksek basınç değeri


Bu içerik Maksimum Patlama Basıncı (Maximum Explosion Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Maximum Rate Of Explosion Pressure Rise

İngilizce Terim: Maximum Rate Of Explosion Pressure Rise

Türkçe Terim: Maksimum Patlama Basıncı Artış Hızı

Kısaltma: (dP/dt)max

Kapalı tank içerisinde bulunan yanıcı bir maddenin patlama sınırı içerisinde bulunan, tüm patlayıcı ortamların patlaması sırasında oluşacak en yüksek basınç değeri


Bu içerik Maksimum Patlama Basıncı Artış Hızı (Maximum Rate Of Explosion Pressure Rise) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Minimum Ignition Temperature Of A Dust Cloud

İngilizce Terim: Minimum Ignition Temperature Of A Dust Cloud

Türkçe Terim: Toz Bulutunun En Düşük Tutuşma Sıcaklığı

Kısaltma:

Sıcak bir yüzey üzerinde bulunan ve yüzeyle temas halinde olan bir yanıcı toz hava karışımını tutuşturacak en düşük sıcak yüzey sıcaklığı


Bu içerik Toz Bulutunun En Düşük Tutuşma Sıcaklığı (Minimum Ignition Temperature Of A Dust Cloud) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Minimum Ignition Temperature Of A Dust Layer

İngilizce Terim: Minimum Ignition Temperature Of A Dust Layer

Türkçe Terim: Toz Katmanının En Düşük Tutuşma Sıcaklığı

Kısaltma:

Sıcak bir yüzey üzerinde bulunan ve yüzeyle temas halinde olan bir yanıcı toz katmanını tutuşturacak en düşük sıcak yüzey sıcaklığı


Bu içerik Toz Katmanının En Düşük Tutuşma Sıcaklığı (Minimum Ignition Temperature Of A Dust Layer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Pool Fire

İngilizce Terim: Pool Fire

Türkçe Terim: Havuz Yangını

Kısaltma:

Sınırlanmış ya da sınırlanmamış haldeki bir sıvının atmosfere açık yüzeyinden buharlaşan sıvı buharının yanması


Bu içerik Havuz Yangını (Pool Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.


Off-Site Exposure

İngilizce Terim: Off-Site Exposure

Türkçe Terim: Tesis Dışı Maruziyet

Kısaltma:

Tesis mülk sınırı dışında bulunan ve tesis içinde meydana gelen bir olaydan etkilenebilecek kişi, mal ya da doğal çevre


Bu içerik Tesis Dışı Maruziyet (Off-Site Exposure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.