Work İn Process

İngilizce Terim: Work İn Process

Türkçe Terim: İş Süreci

Kısaltma: WIP

Teslime hazır olmayan, hazırlık sürecinde olan ürün.


Bu içerik İş Süreci (Work İn Process) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Work Order

İngilizce Terim: Work Order

Türkçe Terim: İş Emri

Kısaltma: WO

Yapılacak işi kapsamlı şekilde açıklayan; Bakım, yetkilendirme ve ücretlendirme için gerekli bilgileri taşıyan; yapılacak işin ne olduğunu, ne zaman yapılacağını ve kullanılacak malzemelerin ne olduğunun kaydını içeren yazılı belge.


Bu içerik İş Emri (Work Order) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Work Request

İngilizce Terim: Work Request

Türkçe Terim: İş Talebi

Kısaltma: WR

Planlama ya da çizelgeleme gerektirmeyen işlerde bakım hizmeti için kullanılan basit bir talep. Genellikle iş emrinin verilmesinden önce yapılır.


Bu içerik İş Talebi (Work Request) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Workload

İngilizce Terim: Workload

Türkçe Terim: İşyükü

Kısaltma: -

Bakım programını gerçekleştirmek için gerekli çalışma saati. Planlanmış ve planlanmamış tüm çalışmalar iş yüküne dahil edilir.


Bu içerik İşyükü (Workload) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Unplanned Maintenance

İngilizce Terim: Unplanned Maintenance

Türkçe Terim: Plansız Bakım

Kısaltma: -

Bakımın planlama olmadan yapılmasıdır; Bir arıza, onarım veya düzeltici çalışma ile ilgili olabilir.


Bu içerik Plansız Bakım (Unplanned Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Uptime

İngilizce Terim: Uptime

Türkçe Terim: Kullanım Süresi

Kısaltma: -

Bir parçanın kullanımda olup olmadığına bakılmaksızın, amaçlanan işlevini yerine getirebildiği süre


Bu içerik Kullanım Süresi (Uptime) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Utilization Factor

İngilizce Terim: Utilization Factor

Türkçe Terim: Kullanım Faktörü

Kısaltma: -

Varlığın kullanım süresinin yüzde ifadesi.


Bu içerik Kullanım Faktörü (Utilization Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Transitional Mode

İngilizce Terim: Transitional Mode

Türkçe Terim: Geçiş Modu

Kısaltma: -

Ekipmanın çalışma modunu değiştirdiği durum.


Bu içerik Geçiş Modu (Transitional Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Task

İngilizce Terim: Task

Türkçe Terim: Görev

Kısaltma: -

[1]Kontrolleri yapan kişiye veya bakımcıya ne yapması gerektiğini bildiren bir görev listesindeki tek bir öğe; bir talimat.
[2]Açıkça tanımlanmış bir başlangıç ve durma noktasına sahip çalışma birimi.


Bu içerik Görev (Task) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.


Task Analysis

İngilizce Terim: Task Analysis

Türkçe Terim: Görev Analizi

Kısaltma: -

[1]Kişi ve ekipman için gereken detaylı performansı belirlemek ayrıca çevrenin, arızaların ve diğer beklenmedik olayların etkilerini belirlemek için kullanılan yöntem.
[2]Bir insan-ekipman sisteminde kişi için gerekli spesifik davranışları belirleyen analitik bir süreç. Kişi ve ekipmanın gerektirdiği detaylı performansı, çevresel koşulların, arızaların ve diğer beklenmedik olayların etkilerini belirler. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen her görevde davranışsal adımlar şu şekildedir;
(i) duyusal sinyaller ile algılama,
(ii) kararlar, hafızada tutma ve diğer zihinsel süreçler,
(iii) gerekli tepkiler/cevaplar.


Bu içerik Görev Analizi (Task Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.