Splash Filling

İngilizce Terim: Splash Filling

Türkçe Terim: Sıçratmalı Doldurma

Kısaltma:

Bir yakıtın serbest düşmesi ya da tank duvarına, tank tabanına veya tankta bulunan sıvının yüzeyine yüksek hızda çarpmasına izin vererek yapılan dolum


Bu içerik Sıçratmalı Doldurma (Splash Filling) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Residence Time

İngilizce Terim: Residence Time

Türkçe Terim: Alıkonma Süresi

Kısaltma:

Yükün oluştuğu zamandan ürünün teslim edildiği zamana kadarlık kısımda ürünün topraklanmış iletken bir taşıma sistemi içerisinde bulunduğu süre


Bu içerik Alıkonma Süresi (Residence Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Arc

İngilizce Terim: Arc

Türkçe Terim: Ark

Kısaltma: RP

Üzerinden büyük bir akım geçen iki nokta arasında meydana gelen düşük gerilimli, yüksek akımlı elekriksel deşarj


Bu içerik Ark (Arc) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Spark

İngilizce Terim: Spark

Türkçe Terim: Kıvılcım

Kısaltma:

Farklı potansiyele sahip iki elektrodu birbirlerinden ayıran hava gibi yalıtkan bir madde ya da ortamın, yalıtım gücünün ani bir şekilde düşmesi sonucu meydana gelen elektriksel deşarj


Bu içerik Kıvılcım (Spark) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Vapor Depressuring System

İngilizce Terim: Vapor Depressuring System

Türkçe Terim: Buhar Basıncı Azaltma Sistemi

Kısaltma: -

Buharı tahliye ederek ekipman içindeki basıncın hızlı bir şekilde azaltılmasını sağlayan sistemdir, otomatik veya manuel çalıştırılabilir.


Bu içerik Buhar Basıncı Azaltma Sistemi (Vapor Depressuring System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Stoichiometric Air/Fuel Ratio

İngilizce Terim: Stoichiometric Air/Fuel Ratio

Türkçe Terim: Stokiyometrik Hava/Yakıt Oranı

Kısaltma: -

Kimyasal olarak hava ile mükemmel yanma kapasitesine sahip yakıt oranı.


Bu içerik Stokiyometrik Hava/Yakıt Oranı (Stoichiometric Air/Fuel Ratio) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Safety Relief Valve

İngilizce Terim: Safety Relief Valve

Türkçe Terim: Güvenlik Tahliye Vanası

Kısaltma: -

Uygulanacağı yere göre güvenlik vanası ya da tahliye vanası olarak kullanılabilen yay tahrikli basınç tahliye vanası.


Bu içerik Güvenlik Tahliye Vanası (Safety Relief Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Safety Valve

İngilizce Terim: Safety Valve

Türkçe Terim: Güvenlik Vanası

Kısaltma: -

Ana fonksiyonu güvenliği sağlamak olan izolasyon, kesme veya tahliye vanası


Bu içerik Güvenlik Vanası (Safety Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Rupture Disk Device

İngilizce Terim: Rupture Disk Device

Türkçe Terim: Patlama Diski

Kısaltma: -

Belirli basınç değerinin üzerinde ekipmanda yaşanabilecek bütünlük kaybına yönelik yarılarak basıncın tahliye edilmesini sağlayan aktif koruma katmanı


Bu içerik Patlama Diski (Rupture Disk Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.


Relief Valve

İngilizce Terim: Relief Valve

Türkçe Terim: Tahliye Vanası

Kısaltma: -

Statik basınç tarafından harekete geçirilen yaylı basınç tahliye vanası. Set edilen basınç değerinin üstündeki basınç artışına orantılı olarak açılır. Ayrıca bknz. Statik basınç


Bu içerik Tahliye Vanası (Relief Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.