Intermediate

İngilizce Terim: Intermediate

Türkçe Terim: Ara Madde

Kısaltma:

Bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde


Bu içerik Ara Madde (Intermediate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Cas Number

İngilizce Terim: Cas Number

Türkçe Terim: Cas Numarası

Kısaltma:

Kimyasal Kuramlar Servisi (Chemical Abstracts Service) tarafından her bir kimyasala özel olarak verilen numara


Bu içerik Cas Numarası (Cas Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Materials Found İn Nature

İngilizce Terim: Materials Found İn Nature

Türkçe Terim: Doğada Bulunan Maddeler

Kısaltma:

Doğada kendi halinde işlenmemiş olarak bulunan ya da sadece suda çözme, yüzdürme, suyla özütleme, buhar damıtması veya yalnızca suyu uzaklaştırmak için ısıtma gibi elle, mekanik veya yer çekimi yöntemleri ile işlenmiş ya da herhangi bir yöntemle havadan özütlenmiş maddeler


Bu içerik Doğada Bulunan Maddeler (Materials Found İn Nature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Iupac Name

İngilizce Terim: Iupac Name

Türkçe Terim: Iupac Adı

Kısaltma:

Maddenin Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry) tarafından kimyasallara verilen adı


Bu içerik Iupac Adı (Iupac Name) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Nonisolated Intermediate

İngilizce Terim: Nonisolated Intermediate

Türkçe Terim: İzole Edilmemiş Ara Madde

Kısaltma:

Sentez sırasında, sentezin yapıldığı ekipmandan, örnek alma hariç, planlı bir şekilde uzaklaştırılmayan ara madde


Bu içerik İzole Edilmemiş Ara Madde (Nonisolated Intermediate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Monomer

İngilizce Terim: Monomer

Türkçe Terim: Monomer

Kısaltma:

Polimer oluşturma tepkimesinde kullanılan özel işlem koşullarında kendine benzeyen veya benzemeyen moleküllere ardışık olarak eklenen kovalent bağlar oluşturma kapasitesine sahip madde


Bu içerik Monomer (Monomer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Polymer

İngilizce Terim: Polymer

Türkçe Terim: Polimer

Kısaltma:

Ardışık bir ya da daha fazla tipteki monomer birimlerinin oluşturduğu, molekül ağırlıklarına göre dağılan ve molekül ağırlığındaki farklılığın birincil olarak monomer sayısındaki farklılığa dayandırıldığı molekül dizileri ile belirlenmiş,
1) En az bir farklı monomer birime veya diğer bir tepkene kovalent olarak bağlı en az üç monomer biriminden oluşan ve,
2) Basit ağırlıklı çoğunluğunda moleküller ile aynı molekül ağırlığına sahip ve basit ağırlıklı çoğunluğundan az olan molekülleri içeren madde


Bu içerik Polimer (Polymer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.


Polimer

İngilizce Terim: Polymer

Türkçe Terim: Polimer

Kısaltma:

Ardışık bir ya da daha fazla tipteki monomer birimlerinin oluşturduğu, molekül ağırlıklarına göre dağılan ve molekül ağırlığındaki farklılığın birincil olarak monomer sayısındaki farklılığa dayandırıldığı molekül dizileri ile belirlenmiş,
1) En az bir farklı monomer birime veya diğer bir tepkene kovalent olarak bağlı en az üç monomer biriminden oluşan ve,
2) Basit ağırlıklı çoğunluğunda moleküller ile aynı molekül ağırlığına sahip ve basit ağırlıklı çoğunluğundan az olan molekülleri içeren madde


Bu içerik Polimer (Polymer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.


Ara Madde

İngilizce Terim: Intermediate

Türkçe Terim: Ara Madde

Kısaltma:

Bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde


Bu içerik Ara Madde (Intermediate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.


Cas Numarası

İngilizce Terim: Cas Number

Türkçe Terim: Cas Numarası

Kısaltma:

Kimyasal Kuramlar Servisi (Chemical Abstracts Service) tarafından her bir kimyasala özel olarak verilen numara


Bu içerik Cas Numarası (Cas Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.