As Low As Reasonably Practicable

İngilizce Terim: As Low As Reasonably Practicable

Türkçe Terim: Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi

Kısaltma: ALARP

Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesi


Bu içerik Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi (As Low As Reasonably Practicable) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Facility

İngilizce Terim: Facility

Türkçe Terim: Tesis

Kısaltma:

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatları, tersaneler ve doldurma-boşaltma rıhtımları, platformları, şamandıra sistemleri, yüzen veya sabit dalgakıranlar, ambarlar veya benzer yapılar


Bu içerik Tesis (Facility) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Storage

İngilizce Terim: Storage

Türkçe Terim: Depolama

Kısaltma:

Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulması


Bu içerik Depolama (Storage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Upper Tier Establishment

İngilizce Terim: Upper Tier Establishment

Türkçe Terim: Üst Seviyeli Kuruluş

Kısaltma:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş


Bu içerik Üst Seviyeli Kuruluş (Upper Tier Establishment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Emergency Services

İngilizce Terim: Emergency Services

Türkçe Terim: Acil Servis Hizmetleri

Kısaltma:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil savunma ve arama-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetleri


Bu içerik Acil Servis Hizmetleri (Emergency Services) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Lower Tier Establishment

İngilizce Terim: Lower Tier Establishment

Türkçe Terim: Alt Seviyeli Kuruluş

Kısaltma:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş


Bu içerik Alt Seviyeli Kuruluş (Lower Tier Establishment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Industrial Major Accident

İngilizce Terim: Industrial Major Accident

Türkçe Terim: Büyük Endüstriyel Kaza

Kısaltma:

Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayı


Bu içerik Büyük Endüstriyel Kaza (Industrial Major Accident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.


Depolama

İngilizce Terim: Storage

Türkçe Terim: Depolama

Kısaltma:

Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulması


Bu içerik Depolama (Storage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55 kategorisi kapsamındadır.


Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi

İngilizce Terim: As Low As Reasonably Practicable

Türkçe Terim: Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi

Kısaltma:ALARP

Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesi


Bu içerik Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi (As Low As Reasonably Practicable) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55 kategorisi kapsamındadır.


Tesis

İngilizce Terim: Facility

Türkçe Terim: Tesis

Kısaltma:

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatları, tersaneler ve doldurma-boşaltma rıhtımları, platformları, şamandıra sistemleri, yüzen veya sabit dalgakıranlar, ambarlar veya benzer yapılar


Bu içerik Tesis (Facility) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55 kategorisi kapsamındadır.