Fire Class C

İngilizce Terim: Fire Class C

Türkçe Terim: C Sınıfı Yangnlar

Kısaltma:

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddelerin yangını


Bu içerik C Sınıfı Yangnlar (Fire Class C) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class D

İngilizce Terim: Fire Class D

Türkçe Terim: D Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metallerin yangını


Bu içerik D Sınıfı Yangınlar (Fire Class D) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Wet Pipe System

İngilizce Terim: Wet Pipe System

Türkçe Terim: Sulu Boru Sistemi

Kısaltma:

Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boru


Bu içerik Sulu Boru Sistemi (Wet Pipe System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Load

İngilizce Terim: Fire Load

Türkçe Terim: Yangın Yükü

Kısaltma:

Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklük


Bu içerik Yangın Yükü (Fire Load) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Sprinkler System

İngilizce Terim: Sprinkler System

Türkçe Terim: Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi

Kısaltma:

Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistem


Bu içerik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi (Sprinkler System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Gas Detector

İngilizce Terim: Gas Detector

Türkçe Terim: Gaz Dedektörü

Kısaltma:

standardına uygun, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazı


Bu içerik Gaz Dedektörü (Gas Detector) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Resistant

İngilizce Terim: Fire Resistant

Türkçe Terim: Yangına Karşı Dayanım (Direnç)

Kısaltma:

Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanması


Bu içerik Yangına Karşı Dayanım (Direnç) (Fire Resistant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Reaction To Fire

İngilizce Terim: Reaction To Fire

Türkçe Terim: Yangına Tepki

Kısaltma:

Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepki


Bu içerik Yangına Tepki (Reaction To Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Zone

İngilizce Terim: Fire Zone

Türkçe Terim: Yangın Bölgesi (Zonu)

Kısaltma:

Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölüm


Bu içerik Yangın Bölgesi (Zonu) (Fire Zone) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire-Retarding

İngilizce Terim: Fire-Retarding

Türkçe Terim: Yangın Kesici

Kısaltma:

Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu eleman


Bu içerik Yangın Kesici (Fire-Retarding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.