Fire-Retarding

İngilizce Terim: Fire-Retarding

Türkçe Terim: Yangın Kesici

Kısaltma:

Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu eleman


Bu içerik Yangın Kesici (Fire-Retarding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Wall

İngilizce Terim: Fire Wall

Türkçe Terim: Yangın Duvarı

Kısaltma:

İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman


Bu içerik Yangın Duvarı (Fire Wall) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Door

İngilizce Terim: Fire Door

Türkçe Terim: Yangın Kapısı

Kısaltma:

Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepenk


Bu içerik Yangın Kapısı (Fire Door) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Compartment

İngilizce Terim: Fire Compartment

Türkçe Terim: Yangın Kompartımanı

Kısaltma:

Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge


Bu içerik Yangın Kompartımanı (Fire Compartment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Screen

İngilizce Terim: Fire Screen

Türkçe Terim: Yangın Perdesi

Kısaltma:

Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerler


Bu içerik Yangın Perdesi (Fire Screen) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Evacuation Plan

İngilizce Terim: Fire Evacuation Plan

Türkçe Terim: Yangın Tahliye Projesi

Kısaltma:

Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği proje


Bu içerik Yangın Tahliye Projesi (Fire Evacuation Plan) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Category

İngilizce Terim: Fire Category

Türkçe Terim: Yangın Türü

Kısaltma:

Yanmakta olan maddeye göre sınıflandırılır ve 4'e ayrılır.


Bu içerik Yangın Türü (Fire Category) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class A

İngilizce Terim: Fire Class A

Türkçe Terim: A Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddelerin yangını


Bu içerik A Sınıfı Yangınlar (Fire Class A) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class B

İngilizce Terim: Fire Class B

Türkçe Terim: B Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

enzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddelerin yangını


Bu içerik B Sınıfı Yangınlar (Fire Class B) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class C

İngilizce Terim: Fire Class C

Türkçe Terim: C Sınıfı Yangnlar

Kısaltma:

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddelerin yangını


Bu içerik C Sınıfı Yangnlar (Fire Class C) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.