Fire Compartment

İngilizce Terim: Fire Compartment

Türkçe Terim: Yangın Kompartımanı

Kısaltma:

Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge


Bu içerik Yangın Kompartımanı (Fire Compartment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Screen

İngilizce Terim: Fire Screen

Türkçe Terim: Yangın Perdesi

Kısaltma:

Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerler


Bu içerik Yangın Perdesi (Fire Screen) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Evacuation Plan

İngilizce Terim: Fire Evacuation Plan

Türkçe Terim: Yangın Tahliye Projesi

Kısaltma:

Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği proje


Bu içerik Yangın Tahliye Projesi (Fire Evacuation Plan) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Category

İngilizce Terim: Fire Category

Türkçe Terim: Yangın Türü

Kısaltma:

Yanmakta olan maddeye göre sınıflandırılır ve 4'e ayrılır.


Bu içerik Yangın Türü (Fire Category) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class A

İngilizce Terim: Fire Class A

Türkçe Terim: A Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddelerin yangını


Bu içerik A Sınıfı Yangınlar (Fire Class A) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class B

İngilizce Terim: Fire Class B

Türkçe Terim: B Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

enzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddelerin yangını


Bu içerik B Sınıfı Yangınlar (Fire Class B) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class C

İngilizce Terim: Fire Class C

Türkçe Terim: C Sınıfı Yangnlar

Kısaltma:

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddelerin yangını


Bu içerik C Sınıfı Yangnlar (Fire Class C) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Class D

İngilizce Terim: Fire Class D

Türkçe Terim: D Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metallerin yangını


Bu içerik D Sınıfı Yangınlar (Fire Class D) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Wet Pipe System

İngilizce Terim: Wet Pipe System

Türkçe Terim: Sulu Boru Sistemi

Kısaltma:

Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boru


Bu içerik Sulu Boru Sistemi (Wet Pipe System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.


Fire Load

İngilizce Terim: Fire Load

Türkçe Terim: Yangın Yükü

Kısaltma:

Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklük


Bu içerik Yangın Yükü (Fire Load) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.