Fire Suppression

İngilizce Terim: Fire Suppression

Türkçe Terim: Yangını Bastırma

Kısaltma:

Yangının kontolünü ve söndürülmesini kapsayan faaliyetler


Bu içerik Yangını Bastırma (Fire Suppression) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Hose Systems

İngilizce Terim: Hose Systems

Türkçe Terim: Hortum Sistemleri

Kısaltma:

Bir su rezervi, bir yangın hortumu ve hortumun ucunda suyun akışını kontrol edecek vana veya benzeri araçlardan oluşan yangından korunma sistemi


Bu içerik Hortum Sistemleri (Hose Systems) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Incipient Stage Fire

İngilizce Terim: Incipient Stage Fire

Türkçe Terim: Başlangıç Aşamasındaki Yangın

Kısaltma:

Koruyucu giysilere ya da nefes alma cihazı kullanmaya gerek olmadan, seyyar yangın söndürme tüpleri (yangın söndürücüleri), Class II yangın boru sistemi ya da küçük hortum sistemleri ile söndürülebilecek ya da kontrol altına alınabilecek ilk aşamadaki yangın


Bu içerik Başlangıç Aşamasındaki Yangın (Incipient Stage Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Physical Isolation

İngilizce Terim: Physical Isolation

Türkçe Terim: Fiziksel İzolasyon

Kısaltma:

Yangın tehlikesini ateşe dayanıklı bir malzemeyle kaplayarak ya da kalkanlayarak veya tehlikenin çalışma alanına dahil olmasından kaçınılarak, yangın tehlikesinin çalışma alanından bertaraf edilmesi


Bu içerik Fiziksel İzolasyon (Physical Isolation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Rescue

İngilizce Terim: Rescue

Türkçe Terim: Kurtarma

Kısaltma:

Bir acil durum anında tehlikedeki kişilerin yerini tespit etmeyi, bu kişileri tehlikeden uzaklaştırmayı, yaralıları tedavi etmeyi ve yaralıları uygun sağlık tesisine taşımayı kapsayan eylemler bütünü


Bu içerik Kurtarma (Rescue) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Small Hose System

İngilizce Terim: Small Hose System

Türkçe Terim: Küçük Hortum Sistemi

Kısaltma:

Çapları 1,6 cm - 3,8 cm aralığında olan hortumlardan oluşan, çalışanların kullanımı için olan ve başlangıç aşamasındaki yangınların kontrol altına almak ve söndürmek için gerekli araçları sağlayan hortum sistemi


Bu içerik Küçük Hortum Sistemi (Small Hose System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Fire Hazard

İngilizce Terim: Fire Hazard

Türkçe Terim: Yangın Tehlikesi

Kısaltma:

Yangını başlatacak ya da yayılmasına katkıda bulunabilecek bir durum ya da materyal


Bu içerik Yangın Tehlikesi (Fire Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Fire Protection

İngilizce Terim: Fire Protection

Türkçe Terim: Yangından Korunma

Kısaltma:

Yangını önleme, yangına müdahale, yangının tespiti, yangını kontrol, yangını söndürme ve yangın mühendisliğini kapsayan yöntemler bütünü


Bu içerik Yangından Korunma (Fire Protection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Fire Response

İngilizce Terim: Fire Response

Türkçe Terim: Yangına Müdahale

Kısaltma:

Çalışma alanında çıkan bir yangını kapsayan bir acil durumda, iç ya da dış kaynaklar tarafından ya da hem iç hem de dış kaynaklar tarafından beraber yürütülen yangını bastırma aktivitelerini veya tüm çalışanların ya da bir kısmının yangına maruz kalan alandan tahliyesini içeren faaliyet


Bu içerik Yangına Müdahale (Fire Response) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.


Yangın Tehlikesi

İngilizce Terim: Fire Hazard

Türkçe Terim: Yangın Tehlikesi

Kısaltma:

Yangını başlatacak ya da yayılmasına katkıda bulunabilecek bir durum ya da materyal


Bu içerik Yangın Tehlikesi (Fire Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52 kategorisi kapsamındadır.